Jezus

Witte Donderdag

Witte Donderdag

De gebeurtenissen op Witte Donderdag vormen het begin van het einde. Volgens het Bijbelverhaal is Jezus een paar dagen eerder…

Pasen

Pasen

Pasen vormt het slot van de U-bocht die het Bijbelverhaal over de Goede Week vertelt. In één week heeft Jezus…

Palmpasen

Palmpasen

Op Palmzondag of Palmpasen wordt de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. Vijf dagen vóór hij wordt verraden, gearresteerd…

Paasnacht

Paasnacht

In de traditie van de kerk is de Paasnacht belangrijk. Kerken houden een Paaswake: mensen komen bij elkaar in een donkere kerk en dan wordt de Paaskaars binnengedragen. Alle mensen steken aan de Paaskaars een eigen kaars aan.
In sommige kerken wordt het doopwater gezegend en hernieuwen gelovigen de doopbeloften.

Mariaboodschap

Mariaboodschap is het feest van de aankondiging van de geboorte van Jezus aan Maria. Het feest valt dus op 25…