Pasen

Pasen

Pasen vormt het slot van de U-bocht die het Bijbelverhaal over de Goede Week vertelt. In één week heeft Jezus ongeveer alles meegemaakt wat een mens kan meemaken: aanbidding, hoop, liefde en verraad, doodsangst, overgave en uiteindelijk de dood. 
En dan is daar – na een dag van doffe berusting, onzekerheid en angst: Stille Zaterdag – opeens dat bericht: Hij leeft.

Orthodoxe betekenis van Pasen
Daarmee is Pasen voor veel christenen het feest van de fysieke opstanding uit de dood. Voor hen is de opstanding van Jezus een voorafspiegeling van de opstanding van alle gelovigen na hun dood, wanneer zij in de hemel komen. 

Vrijzinnige betekenis van Pasen 
In vrijzinnige kerken en organisatie heeft Pasen heeft in de loop der tijd vaak een meer symbolische betekenis gekregen. Een betekenis die je – naast de Paashaas en de eieren – ook met kinderen kan delen. Bij vrijzinnigen kan Pasen bijvoorbeeld staan voor: 

Een nieuw begin – in de natuur, in je leven, bij de geboorte van een kind, of de ervaring dat het fijn is om de zooi achter je te kunnen laten; 

De overwinning van de hoop op het lijden, van het licht op het donker, het goede op het kwade. Lijden is deel van het leven en mag niet worden “weggepreekt”, maar – en het is bijna eng om dit te zeggen – het kan helpen te geloven dat het lijden en het donker niet het laatste woord hebben. Mensen (niet alle) kunnen ook de ervaring hebben dat het lijden dat zij moesten ondergaan hen heeft doen groeien, hen een ‘heler’ of sterker mens heeft gemaakt. Dit is iets wat je nooit tegen iemand anders mag zeggen (als valse troost), maar iets dat een mens die moe(s)t lijden soms wel zelf kan ervaren (als echte troost?).
Lijden is absoluut deel van het bestaan, en het kan – ook met kinderen- zinvol zijn om daar bij stil te staan. Dat hoeft niet negatief te zijn: je kunt ook mensen (en dieren) die lijden (tot op zekere hoogte) helpen.

Omdat Pasen ook een oud Joods verhaal over de bevrijding uit Egypte is, is ook bevrijding een kant van het Paasfeest: bevrijding van mensen én van structuren; 

Voor sommige vrijzinnigen is Pasen: opstaan. Niet uit de dood, maar opstaan voor of tegen iets: armoede, gemakzucht, milieuvervuiling, onrecht, enz.; 

En dan is er nog het aspect van het ‘out of the box‘ denken: als in het Paasverhaal zelfs de dood niet definitief is, hoe creatief zouden wij dan wel niet kunnen zijn bij problemen in ons eigen leven? 

Lees hier de persoonlijke invulling van de symbolische betekenis door Monique, Joke, Elsbeth en Marijke.