Mariaboodschap

Mariaboodschap is het feest van de aankondiging van de geboorte van Jezus aan Maria. Het feest valt dus op 25 maart – precies negen maanden voor Kerstmis.
Volgens het Lucasevangelie brengt de aartsengel Gabriël aan Maria in haar huis te Nazareth de boodschap dat God haar uitverkoren heeft om de moeder van zijn Zoon te worden.
Als 25 maart op een zondag in de Veertigdagentijd valt, wordt het verplaatst naar 26 maart.