Muharram (Islamitisch Nieuwjaar)

Muharram (Islamitisch Nieuwjaar)

Muharram is de eerste maand van het jaar van de islamitische kalender en daarmee het islamitisch Nieuwjaar.  Moslims herdenken dat op deze dag de profeet Mohammed verhuisde van de stad Mekka naar de stad Medina en beschouwen dit moment als het begin van hun jaartelling. De profeet vertrok uit Mekka omdat de heersende klasse daar hem en zijn volgelingen bevalen op te houden met preken. Toen Mohammed en zijn volgelingen dit weigerden, besloten zijn vijanden hem te vermoorden en bood de stad Medina hem hulp en bescherming.

In de moskee wordt een speciale gebedsdienst gehouden waar het vertrek van de profeet Mohammed uit Mekka wordt herdacht, waarna iedereen elkaar een gelukkig nieuwjaar toewenst. 

Muharram is één van de vier heilige islamitische maanden. Het Nieuwjaar start – net als andere islamitische (en joodse) feesten – ieder jaar ongeveer 10 à 11 dagen eerder dan het jaar daarvóór, omdat de viering afhankelijk is van de stand van de maan. De naam is afgeleid van haraam (verboden). In deze maand mag een moslim namelijk niet strijden.

Meer bekendheid heeft de tiende dag van de maand: Asjoera. Sjiitische moslims herdenken op Asjoera dat Hoessein, de kleinzoon van Mohammed, met 72 metgezellen door een leger van de kalief in 680 werd vermoord, omdat de kalief de macht over de oemma (islamitische gemeenschap) wilde houden. De meeste sjiieten herdenken deze gebeurtenis tijdens het Asjoera-rouwfestival.