Hemelvaart van de profeet

Hemelvaart van de profeet

Op Hemelvaart van de profeet herdenken moslims de nacht waarop de profeet Mohammed spiritueel opsteeg tot in de hemel. 

De site ‘Vraag Islam’ beschrijft dat zo: “Hij ontmoette Adam in de eerste hemel: Isa (Jezus) en Yahya (Jona) in de tweede hemel, Yusuf (Jozef) in de derde hemel, Idris (Enoch) in de vierde hemel, Harun (Aaron) in de vijfde hemel, Musa (Mozes) in de zesde hemel, en Ibrahim (Abraham) in de zevende hemel. Hij zag het Hiernamaals met alle details van de engelen tot aan de hel en de hemel toe. Hij reisde door de spirituele wereld en deze wereld. Toen nam de engel Gabriel de Profeet naar de hogere delen van de hemel tot ze Sidrat ul Muntaha hadden bereikt. Gabriel zei: “Hier is Sidrat al Muntaha. Als ik dit punt overschrijd, zal ik verbranden.”

Na de engel Gabriel te hebben achtergelaten, bereikte hij het verste punt, Qab Qawsayn, het eindpunt van de toegankelijke plaatsen en het beginpunt van het andere rijk. Hij (vrede zij met hem) kwam zo heel ‘dichtbij’ tot Allah. Hij zag Allah en sprak met Hem, buiten de grenzen van tijd en plaats (op een manier die wij niet kunnen bevatten). Toen ging hij terug naar Gabriel en keerde in een oogwenk terug naar de wereld.’

Heilige avond
Op aarde maakte hij de mensheid deelgenoot van de kennis die hij in hemel had opgedaan. Moslims vieren deze gebeurtenis door te bidden. In sommige moslimlanden worden de huizen, de straten en zeker de moskeeën versierd met kleurrijke wimpels en vlaggen, ’s Nachts worden ze feestelijk verlicht met kandelaren en zelfs olielampen. ’s Avonds zijn er erediensten in de moskeeën erediensten plaats, waar de diepgang van deze heilige avond wordt toegelicht. Na de plechtigheid worden er zoetigheden uitgedeeld. Het grootste deel van de nacht wordt in gebed doorgebracht en van de gegoede moslims wordt verwacht dat zij wat van hun rijkdom afstaan ten gunste van hulpbehoevenden.

Bron: www.beleven.org en vraagislam.nl  

Ook de christelijke traditie kent verhalen van mensen die naar de hemel ‘voeren’. De bekendste is natuurlijk Jezus, wiens hemelvaart wordt herdacht op hemelvaartsdag. Maar ook over de profeten Mozes en Elia wordt verteld dat zij niet gewoon zijn gestorven, maar rechtstreeks in de hemel zijn opgenomen. En in de katholieke traditie viert men op 15 augustus Maria Hemelvaart.