Goede Vrijdag

Goede Vrijdag

Goede Vrijdag is de centrale dag in de thriller waarin de Bijbel vertelt van de dood en de opstanding van Jezus.

Nog maar een paar dagen geleden, op zondag, kwam Jezus naar Jeruzalem om Pesach te vieren en werd hij – tegen wil en dank – als een held binnengehaald: dit was de man die het Joodse volk zou bevrijden van de Romeinen. De vele andere pelgrims legden palmtakken op de grond vóór de ezel waarop hij zat en riepen ‘Hosanna’: ‘help ons’.

Een paar dagen later viert Jezus met zijn vrienden de Pesachmaaltijd. De nacht erna wordt hij door twee van zijn vrienden verraden.

Op Goede Vrijdag blijkt waar het gejuich en het verraad toe leiden: Jezus wordt op voorstel van de religieuze autoriteiten ter dood veroordeeld. Dat oordeel wordt geveld door de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus, ook al ziet hij daar geen reden toe en ook al vraagt diens vrouw hem geen vuile handen te maken.

Om zichzelf vrij te pleiten, was Pilatus zijn handen nadat hij Jezus ter dood heeft veroordeeld.  

De Romeinen gebruikten kruisiging als straf voor slaven, geminachte vijanden en criminelen. Kruisiging werd gezien als een zeer oneervolle wijze om te sterven en was alleen voor niet-Romeinen. Gekruisigden werden niet begraven, het lichaam bleef aan het kruis hangen als voedsel voor honden en gieren. Om te voorkomen dat verwanten het lijk van het kruis zouden halen om het toch te begraven, werd er een wachtpost bij gezet. 

De terechtstelling was openbaar. Volgens het Bijbelverhaal waren de moeder en de volgelingen van Jezus erbij. Als Maria staat te huilen onder het kruis, vraagt Jezus volgens het Bijbelverhaal zijn volgeling en vriend Johannes om voor zijn moeder als een zoon te zijn. ‘Vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder.’ 

Jezus is zelf dan al gestorven. is het uit schuldgevoel dat Pilatus na een verzoek daartoe toestemming geeft hem toch te begraven? 

De dag heet van oudsher ‘goed’ omdat volgens de Bijbel Jezus door zijn dood de relatie tussen God en de mensen heeft hersteld. Het is niet de laatste dag van de Vasten: dat is de dag ná Goede Vrijdag: Stille Zaterdag.