christelijk

Palmpasen

Palmpasen

Op Palmzondag of Palmpasen wordt de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. Vijf dagen vóór hij wordt verraden, gearresteerd…

Goede Vrijdag

Goede Vrijdag

Goede Vrijdag is de centrale dag in de thriller waarin de Bijbel vertelt van de dood en de opstanding van Jezus. HosannaNog…

Driekoningen

Driekoningen

Op Driekoningen wordt het bezoek van de drie wijzen aan het kind Jezus in Bethlehem herdacht.

Biddag voor gewas en arbeid

Biddag voor gewas en arbeid

Op de Biddag voor gewas en arbeid – altijd op de tweede woensdag van maart – wordt in een kerkdienst aan het eind van de dag gebeden om een zegen over het werk.

Allerzielen

Allerzielen

Op Allerzielen kun je op bepaalde plekken samen de mensen herdenken van wie je hield en die het afgelopen jaar…

Allerheiligen

Allerheiligen

Op Allerheiligen herdenkt en vereert de Rooms-katholieke kerk alle mensen die heilig zijn verklaard. Allerheiligen valt altijd op 1 november,…

Advent

Advent

Advent is een tijd van verwachting en van toeleven naar Kerst.