Bomenfeest (Toe Bisjvat)

Bomenfeest (Toe Bisjvat)

Het Bomenfeest viert het ontwaken van de natuur na de winter. Het is vanouds een landbouwfeest. 

Tegenwoordig is Toe Bisjvat in Israel de nationale boomplantdag. Ook vanuit Nederland worden er bomen, parken en bossen in Israel geplant. Door de toenemende zorg over klimaat en ecologie is Toe Bisjwat ook een dag geworden waarop aandacht is voor klimaatverandering,  schade aan de ecologie en de zorg voor de natuur. Toe Bisjwat is daarmee in Israel ook de dag op de kalender geworden waarop het belang van natuurbescherming centraal staat.