Sint Maarten: feest van het delen

Sint Maarten: feest van het delen

Het Sint-Maartenfeest wordt op 11 november, of soms de avond ervoor, gevierd in sommige streken van Nederland en daarbuiten. In sommige plaatsen worden optochten georganiseerd, in andere worden vreugdevuren ontstoken. In de noordelijke provincies en Noord-Holland gaan kinderen met een lampion langs de deur, zingen een Sint-Maartenliedje en krijgen in ruil daarvoor snoep of fruit.

11 november is de naamdag van Martinus van Tours (316-397), beter bekend als Sint Martinus, de heilige bisschop van Tours in Frankrijk. Volgens de legende kwam Martinus, toen hij nog Romeins militair was, op een koude dag bij de stadspoort van Amiens een naakte bedelaar tegen, die om een aalmoes vroeg. Maarten had geen geld, maar wel een mantel. Zijn mantel was deels bezit van het leger, maar de andere helft was van hemzelf. Maarten pakte zijn zwaard, hakte zijn mantel door de helft en gaf een helft aan de naakte bedelaar.

In een droom bedankte Christus Maarten daarvoor. Daarop verliet Maarten het leger en liet hij zich dopen. Vanaf dat moment stelde hij zijn leven in dienst van God: eerst als kluizenaar, later als bisschop. Maarten werd op 11 november in Tours begraven.

Zoals het Noorden van het land Sint Maarten heeft, zo kent het Zuiden het Driekoningenfeest. In januari en met andere liedjes, maar verder heel vergelijkbaar.