Internationale Vrouwendag

Kinderen vinden ongelijke beloning voor gelijk werk niet te geloven … 

Internationale Vrouwendag is de dag waarop de eerste staking van vrouwen wordt herdacht, die plaatsvond op 8 maart 1908 in New York. Deze staking vormde het begin van de emancipatie van vrouwen en de strijd tegen vrouwendiscriminatie.

De Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens bepaalt dat mannen en vrouwen dezelfde rechten hebben. Het vijfde doel van de Sustainable Development Goals is gelijke rechten voor mannen en vrouwen in onderwijs, gezondheid en werk, gelijke vertegenwoordiging in politieke en economische besluitvorming en (in 2030) gelijke kansen om mee te beslissen in de politiek, de economie en het openbare leven. 
Landen moeten specifiek beleid maken en wetten aannemen die vrouwen en meisjes gelijke rechten geven op alle gebieden. Ook moet er een einde komen aan al het geweld tegen vrouwen en meisjes.