Geboorte van Boeddha

Geboorte van Boeddha

Boeddhisten die de Chinese kalender volgen, herdenken de geboorte van Boeddha op de 8e dag van de 4e Chinese maanmaand (meestal in mei). 

Volgens de legende vonden er rond de geboorte van de Boeddha aardbevingen en wonderen plaats. Zijn moeder Maya, de koningin van een klein koninkrijk op de grens met Nepal, droomde dat Siddharta in de gedaante van een sneeuwwitte olifant haar baarmoeder binnenging. 64 brahmanen voorspelden op grond van deze droom de geboorte van een zoon die of een machtig vorst zou worden of, als hij zich het lijden van de mens bewust zou worden, een verlosser.

De vader van Siddharta probeerde uit alle macht zijn zoon van de buitenwereld af te schermen. Hij bouwde een luxueus paleis voor hem, waar woorden als ‘dood’ en ‘smart’ waren verboden.

Toen Siddharta de wereld wilde zien, nam de koning hem mee naar een stad, die hij vantevoren had laten vegen en met bloemen versieren en waaruit hij alle onaangename dingen had laten verwijderen. Toch zag Siddharta een invalide oude man en het lichaam van een dode. Met een schok realiseerde hij zich dat mensen ziek en oud worden om uiteindelijk te sterven.

Om de gedachten van zijn zoon af te leiden, arrangeerde de koning een huwelijk met een mooie prinses, die hem een zoon schonk. Maar Siddharta besloot afstand te doen van de troon te doen en de wereld in te trekken. Hij knipte zijn haar af en veranderde zijn naam in Gautama. Zes jaar lang kastijdde hij zijn lichaam. Toen ging hij naar Bodh Gaya, waar een vijgenboom stond die de Boom der Wijsheid word genoemd. Hier besloot hij te mediteren, totdat hij gevonden had wat hij zocht.

Ondanks veel verleidingen en bedreigingen, bleef Gautama vijf weken in meditatie verzonken. Na de vijfde week bereikte hij de verlichting: hij begreep de bron van alle lijden en zag in dat hij alle begeerte achter zich moest laten om het lijden uit te sluiten. Zo werd hij Boeddha, bevrijd van al het leed en van de cyclus van reïncarnatie.

Nu stond Boeddha voor de keus. Hij kon het Nirvana binnengaan, de ongestoorde toestand van het hoogste bewustzijn en de wereld verlaten, of zijn medemensen de weg wijzen. Hij begon rond te trekken en zijn leer te verkondigen, stichtte een kloosterorde en legde de grondslag voor de boeddhistische periode van de lndiase cultuur. 

Bron: beleven.org