Dierendag/Sint Franciscus

Dierendag/Sint Franciscus

Franciscus (van Assisi) werd in 1181 of 1182 geboren in het huis van een rijke zakenman in Assisi (Italië). Toen hij een jaar of twintig was, werd hij na een oorlog krijgsgevangen gemaakt. Na een jaar kwam hij vrij, maar werd hij lang en ernstig ziek. Toen hij weer beter was, realiseerde hij zich dat het met hém weer goed ging, maar dat dit niet gold voor de mensen die het ongeluk hadden melaats te worden (lepra te krijgen): zij mochten niet in de buurt van andere mensen komen en moesten maar zien te overleven. Hierop gooide hij zijn rijkeluisleven drastisch om en ging hij voor de melaatsen zorgen en zelf leven als een bedelaar, zijn eten delend met de mensen die nog minder hadden.

Franciscus ging mee met een van de kruistochten; niet om oorlog te voeren, maar om vrede te sluiten met de moslims. Hij wilde namelijk niet alleen leven in armoede en dienstbaarheid, maar ook geweldloos – zonder wapens, zelfs zonder het wapen van het woord. Tijdens de kruistocht ging hij op persoonlijke vredesmissie naar de sultan van Damiate, waar hij hoffelijk werd ontvangen.

Beroemd zijn de verhalen waaruit Franciscus’ dierenliefde blijkt. Hij noemde hen zijn broeders en zusters. Zo pakte hij eens vol zorg een worm op van de weg met de woorden: ‘Maar broeder worm, wees toch voorzichtig bij het oversteken; straks komt er een kar die je onder zijn wielen verplettert.’ En hij zette het dier liefdevol in de berm.

Franciscus stierf op 4 oktober. In 1929 werd deze datum Werelddierendag.
De huidige Paus, Jorge Maria Bergoglio, noemt zich Franciscus als eerbetoon aan Franciscus van Assisi, de apostel van de armen.