carnaval

Carnaval

Carnaval

Carnaval is een van oorsprong katholiek feest, dat gevierd wordt van zondag tot en met dinsdag voorafgaand aan Aswoensdag.