Deze website is opgezet door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, Apostolisch Genootschap, Vrijzinnigen Nederland en de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten. Wij vinden het belangrijk geïnspireerd en zinvol te leven. Daarbij verstaan we ons respectvol én vrij met onze eigen en elkaars tradities. 
Onze maatschappij wordt steeds individualistischer en virtueler. Dat is niet goed of fout. Maar het heeft wel consequenties voor de opvoeding van onze kinderen. Met deze site willen we ouders en opvoeders met elkaar verbinden door persoonlijke verhalen en inspiratie bij de opvoeding – niet meer en niet minder.

Zin in opvoeding wordt gesubsidieerd door

W. Margreet van Wermeskerkenfonds (klik hier voor meer informatie)

Dowilvo

Contactadres voor de redactie:
zininopvoeding@xs4all.nl