11 november 2023
Het hele land
Sint Maarten

Sint-Maarten – op de avond van11 november of soms die ervoor – , is een feest van licht en vuur. Op sommige plekken zijn optochten met met lichtsculpturen of zelfgemaakte lampionnen, op andere gaan kinderen met een lampion langs de deur, zingen een Sint-Maartenliedje en krijgen in ruil daarvoor snoep of fruit.

11 november is de naamdag van Martinus van Tours (316-397). Martinus van Tours werd in 316 geboren in Hongarije. Toen hij tien jaar was ging hij het klooster in, maar op zijn vijftiende sloot hij zich aan bij het Romeinse leger. Toen hij als soldaat bij de stadspoort van Amiens kwam, zat daar een naakte bedelaar die om een aalmoes vroeg. Maarten had geen geld, maar wel een mantel. De ene helft van zijn mantel was bezit van de Romeinen, maar de andere helft was van hemzelf. Maarten pakte zijn zwaard en hakte zijn mantel door de helft. De ene helft gaf hij aan de naakte bedelaar en de andere helft hield hijzelf.

In een droom bedankte Christus Maarten dat hij de helft van zijn mantel aan de bedelaar had gegeven. Daarop verliet Maarten het leger en liet hij zich dopen. Vanaf dat moment stelde hij zijn leven in dienst van God: eerst als kluizenaar, later als bisschop. Maarten werd op 11 november in Tours begraven.

Lichtjesoptochten
Op diverse plekken in het land worden Lichtjesparades gehouden,

Driekoningen
Zoals het Noorden van het land Sint Maarten heeft, zo kent het Zuiden het Driekoningenfeest. In januari en met andere liedjes, maar verder heel vergelijkbaar.